Det finns många sätt att försöka förstå sig på kostnaden och alla avgifter för lån. Men den absolut bästa för att få ett rätt mått och kunna jämföra med andra lån är att använda sig av den effektiva räntan. Anledningen till att den effektiva räntan bör användas är framförallt på lite mindre lån som ofta marknadsför sig som räntefria. Men i verkligheten så har de istället fler fasta avgifter och just dessa avgifter är inräknade i den effektiva räntan. Den effektiva räntan är då alla de fasta avgifterna plus den ränta som man har på beloppet. Allting ihopslaget så får du då en ny ränta som är den du kan jämföra med andra låns motsvarande effektiva ränta.

Olika lån har olika nytta av denna effektiva ränta. Men använder du alltid den efektiva räntan när du jämför så kommer du alltid att jämföra med samma belopp. Sen kan det vara så att olika lån har olika villkor och därmed kan ett lånmed högre effektiv ränta ändå vara mer förmånligt för just dig.